Artikel 43 

Afmelden voor een wedstrijd/Betalen van inschrijfgeld

1. Deelnemers, die zich hebben ingeschreven maar niet aan de wedstrijd kunnen deelnemen, dienen zich tot uiterlijk 24 uur voor het begin ervan schriftelijk af te melden, tenzij hiervoor in het vraagprogramma een andere procedure en/of een ander tijdstip is aangegeven.

2. Deelnemers, die zich voor de in het vraagprogramma vermelde sluitingstermijn van inschrijven afmelden, zijn geen inschrijfgelden en opslagen verschuldigd.

3. Deelnemers, die zich niet of niet op de in dit artikel vermelde wijze hebben afgemeld, kunnen door de wedstrijdgevende organisatie bij de KNHS worden voorgedragen voor een heffing conform de Wedstrijdtarievenlijst. Deze heffing wordt geïnd door en vervalt aan de KNHS.

 

 

XX

 

 4. Deelnemers, die zich niet, niet juist en/of na de sluitingstermijn van inschrijven afmelden, dienen het inschrijfgeld (en wanneer dit in het goedgekeurde vraagprogramma is vermeld eventuele opslagen en/of stallinggeld) aan de wedstrijdgevende organisatie te voldoen.

5. Inschrijfgelden en opslagen op het inschrijfgeld, betaald door deelnemers die zich niet en/of niet conform lid 1 van dit artikel hebben afgemeld, vervallen aan de wedstrijdgevende organisatie.

6. Stallingkosten mogen per dag of dagdeel worden berekend, zoals opgenomen in het goedgekeurde vraagprogramma.