Kosten

Lidmaatschap

Rijdend lid € 30,00 per jaar

Rijdend lid (startkaart via andere vereniging) € 20,00 per jaar

Rijdend donateur  € 20,00 per jaar

Donateur € 10,00 per jaar

Als rijdend lid of rijdend donateur kan je deelnemen aan de clinics die PSV de Langenberg organiseert.

KNHS
Lidmaatschap/kosten kosten KNHS vind je op de site van de KNHS.

 

XX

Contributie
De vereniging waarvan je lid bent, draagt de kosten voor contributie en abonnementsgeld voor PaardenSport van al haar leden collectief af aan de KNHS. Deze kosten worden door de vereniging aan je in rekening gebracht naast de jaarlijkse contributie van de vereniging.

Tarieven
De volledige tarievenlijst voor het jaar staat gepubliceerd op de website www.knhs.nl

Startgeld
Leden: paarden € 7,50, pony’s € 7,50 per proef
Niet-Leden: paarden € 10,00, pony’s € 7,50 per proef.

Vanaf 1 januari 2019 zullen de volgende startgelden gehanteerd worden:
Leden: paarden € 7,50, pony’s € 7,50 per proef
Niet-Leden: paarden € 12,50, pony’s € 10,00 per proef.

Onder leden wordt ook verstaan, die leden welke een startkaart via een andere vereniging hebben lopen, maar daarnaast ook lid zijn van P.S.V. De Langenberg.