Algemene Informatie

PSV De Langenberg is eind 2007 opgericht. Door het plotselinge vertrek van de toenmalige vereniging is, in slechts een paar maanden tijd, met enorme inzet en kennis van vele vrijwilligers, Paardensportvereniging de Langenberg opgericht. Tijdens de oprichtings-vergadering is de naam Langenberg door de leden gekozen. Lees hier meer over de naam.

De officiële opening is op 27 januari 2008 door mevrouw Taams- Langenberg (erelid) verricht. In zeer korte tijd is een Bestuur benoemd, en zijn een wedstrijd- en activiteiten-commissie gevormd. Daarnaast meldden zich vele enthousiaste vrijwilligers om te helpen op wedstrijddagen en bij andere activiteiten. Met name door de steun van alle leden, vrijwilligers, sponsoren en donateurs is PSV De Langenberg nu een volwaardige vereniging te noemen en zijn de wedstrijden en andere aan de ons geliefde paardensport gelieerde activiteiten op de locatie van Taams Stables op De Haal 125 in Oostzaan gewaarborgd.

Dankzij de professionele inzet van een aantal bestuursleden heeft de vereniging contracten met vele sponsoren die ons ondersteunen en dit hopelijk in de toekomst blijven doen! Onder ‘sponsoren’ kun je een overzicht vinden van al deze bedrijven.

Reglement